Parks

Tieši blakus Skanstes City top grandiozs parks – Skanstes dārzi

Skanstes modernajā rajonā top viens no stratēģiski svarīgākajiiem un gaidītākajiem objektiem Skanstes rajonā. Drīzumā Rīgas pilsētas iedzīvotājus un viesus būs gatavs uzņemt pilsētas parks “Skanstes dārzi”.  Jaunais pilsētas parks ir liels solis tuvāk tam , lai Skanstes rajons kalpotu par mūsdienīgu telpu dzīvošanai, darbam un atpūtai.

Vairākas ūdens krātuves, skeitparks, rotaļu, sporta laukumi, pludmales un piknika zonas, zaļa un daudzveidīga vide – tas viss dažu soļu attālumā būs brīvi pieejams arī mūsu biroja kompleksā strādājošajiem un tā viesiem.

Skanstes City un Skanstes City Dunte biroju centru apmeklētāji un darbinieki varēs baudīt ne tikai iekštelpas un mūsu teritoriju, bet arī atgūt spēkus, sportot, strādāt zem koku lapām, organizēt tikšanās svaigā gaisā un pacelt savu labsajūtu jaunos augstumos!

Pilnas izšķirtspējas video skaties šeit…

Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta

Skanstes Darzi 02593 Scaled 1

Projekta mērķis

Skanstes teritorijas revitalizācija veicinās videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas ekonomiskā potenciāla izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta specifiskais mērķis ir jaunu ielu būvniecība ar inženiertehniskajām komunikācijām zem tām, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, un kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta darījumu apbūve ar augstas klases birojiem un darbavietām kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē. Ielu izbūves darbi ir priekšnoteikums, lai integrētu apkaimi kopējā pilsētas satiksmes struktūrā, radot impulsu pilsētas kopējās satiksmes infrastruktūras attīstībai.

Vēsture

Skanste aizņem visplašāko, šobrīd izaugsmei un plašam potenciālam piemērotu teritoriju vēsturiskā Rīgas centra tuvumā. Vēsturiski 18.gs te atradusies tolaik nozīmīgākā ūdenstece un Daugavas atzars – Sarkandaugava, bet ap Sarkandaugavas attekām kādreizējās ganību pļavas. Vēlāk vairāk kā 100 gadus šeit pletās pilsētas mazdārziņi, bet 2006. gada Pasaules hokeja čempionāta vajadzībām tika nolemts uzsākt daudzfunkcionālas ledus halles būvniecību, kas šobrīd kalpo arī par vienu no galvenajiem kultūras un izklaides centriem pilsētā. Lai turpinātu attīstīt un pilnveidot cilvēkiem pieejamāku, ērtāku, sakoptāku vidi, šobrīd tiek plānoti un jau realizēti dažādi infrastruktūras uzlabošanas projekti. Viens no tiem arī pilsētas parks “Skanstes dārzi”.

Skanstes Darzi 00000 Scaled 1
Skanstes Darzi 01140 Scaled 1

Projekta aktivitātes

1) Teritorijas ielu izbūves darbi (Lapeņu iela, Jāņa Dikmaņa iela, Jāņa Krūmiņa iela, Jāņa Daliņa iela);
2) Inženierkomunikāciju izbūves darbi (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietusūdens kanalizācija, ielu apgaismojums);
3) Ielu lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmas (kanāla un rezervuāra) izbūve;
4) Teritorijas labiekārtošana;
5) Autoruzraudzība;
6) Būvuzraudzība;
7) Publicitātes pasākumi.

Informācijas avots: https://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/

https://skanste.lv/lv/skanstes-apkaime/skanstes-vesture/