SIA Secure Solutions Latvia / Apsardze

Apsardzes inspektori:

 • Biroja un tajā esošā īpašuma fiziskā apsardze
 • Sabiedriskās kārtības, ugunsdrošības prasību un iekšējas kārtības noteikumu ievērošanas kontrole
 • Telpu un teritorijas apgaita
 • Apsaimniekošanas darbu koordinēšana un uzraudzība
 • Operatīva reaģēšana uz apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas trauksmēm
 • Konfliktsituāciju atrisināšana
 • Evakuācijas procedūru organizēšana, ārkārtas situācijas gadījumā

Administratori:

 • Biroju ēkas apmeklētāju plūsmas organizēšana
 • Apmeklētāju iekļūšanas un uzturēšnas kārtības ievērošanas kontrole
 • Apgaismojuma iekārtu un ventilācijas sistēmas darbību kontrole
 • Apsaimniekošanas un uzturēšanas darbu koordinēšana un uzraudzība
 • Koplietošanas telpu un teritorijas apgaita
 • Atbalsta sniegšana evakuācijas procedūru organizēšanā, ārkārtas situācijas gadījumā

Biroja asistenti:

 • Biroja ikdienas darbu organizēšana
 • Ienākošo telefona zvanu un e-pastu apstrāde
 • Korespondences reģistrēšana un koordinēšana
 • Lietvedības kārtošana atbilstoši uzņēmuma noteiktajiem standartiem
 • Komunikācija ar uzņēmuma klientiem un darbiniekiem pa tālruni, elektroniski, klātienē

https://www.secure-latvia.lv/