Pirmsskola Creakids

Creakids Skanste 3

Rotaļīga mācīšanās

Spēle/rotaļa ir būtiska sastāvdaļa mūsu ikdienā visās piecās mācību jomās – matemātika, valoda, sirds, māksla un daba. Ar rotaļu palīdzību bērni attīsta sociālās, fiziskās un izziņas prasmes, kā arī sekmē empātiju.


Creakids Skanste 4

Sadarbošanās

Bērna un pieaugušā sadarbībai ir būtiska nozīme, lai bērni pilnvērtīgi pavadītu laiku bērnudārzā, īpaši uzsverot sirds dienu, kas attīsta un veido izpratni par sevi kā personību, savstarpējo draudzību un pilsonisko apziņu. Lai veidotu drošu un motivējošu vidi, kurā bērni aktīvi iesaistās, pieaugušais CreaKidā ir sirsnīgs, atsaucīgs un kompetents.


Creakids Skanste 2 1

Jaunas prasmes jeb lietpratība

CreaKids ir pirmsskola, kurā bērniem tiek dota iespēja izzināt, atklāt, iepazīt, pieredzēt, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pielietot tās dažādās dzīves situācijās un izaicinājumos. Ar rotaļu un fizisko aktivitāšu palīdzību mūsu bērni attīsta pašvērtējumu, pašmotivāciju un bauda laimīgu bērnību


Creakids mājas lapa augstāk ievietotajā saitē